Помнете: Един Учител съществува в света. Искате ли да се ползувате от благоволението Му, пазете Името Му свещено в ума, сърцето и душата си. Това трябва да бъде идеалът на човешката душа. Един Бог съществува по света, в Когото никога не трябва да се съмнявате. Не се съмнявайте в Любовта Му към вас.

Великият Учител представя външно отношение на Бога към хората. Учителят предава част от своята светлина на окръжаващите, както свещта дава час от светлината си на всички, които искат да се ползуват от нея. Учителят е проява на Божествената Светлина. Колкото повече приема човек от тази светлина, толкова повече е свързан с Учителя си не по форма, но по съдържание и смисъл. Словото излиза от Учителя, но принадлежи на Бога.

 

Бог се проявява чрез Учителя така, както чрез никой друг човек. Защо? Защото Учителят живее в Божественото Съзнание. Той никога не се колебае и съмнява в Бога, Затова и Христос казва, че ако се поколебае само за момент във вярата и Любовта Си към Бога и Той ще бъде подобен на обикновените хора.

Учителят приема от Бога Любовта. Тя минава през него и идва при ученика. Първо се образува връзка между Учителя и ученика. Учителят трябва да има Любов към ученика, за да може да му преподава.

Всеки Учител, колкото и да е велик, неговата задача е да прослави името на Бога и тогава Той да се прослави чрез Бога. Христос казва: Отче, аз прославих Името ти, от нине Ти ме прослави със Своята слава.

Ако мислите, че можете да отделите Бога от Учителя и Учителя от Бога, вие не разбирате законите. Ако Учителят мисли, че може да направи нещо вън от Бога и той е на крив път. Единственият Учител, който учи хората, е Бог. За да ги учи, Той взима една или друга форма. Някога Бог е видим, а някога  невидим.

Учителят е толкова видим, колкото и невидим. Той е навсякъде: в Светлината, във водата, във въздуха, в земята, в Слънцето, в камъните, в растенията, в животните, в хората. Той е на Земята, същевременно Той е и в другите светове.

За да може Учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Чист ли е абсолютно Той, ще ги води в правия път, надясно.

За да се прояви един велик Учител трябва всички Разумни души да се съберат в него.

Задачата на Великите Учители, които слизат на Земята, се свежда именно към това – да поставят човечеството в правия път, да му помогнат в пътя на неговата еволюция.

Задачата на Великите Учители в света е да научат хората да живеят правилно. Правилното живеене се обуславя от служенето на Бога с Любов, а не с насилие.

Идването на Великите Учители става за освобождението на света. Аз ви показвам къде е пътят на Светлината, която носи Живот, няма да ви покажа малките светлини.

Учителят дава обяснение за възможностите на настоящето и разкрива бъдещето.

Великият Учител се занимава с души, които се стремят към знание, към светлина. А за обикновените хора, за невежите, има обикновени учители. Великият Учител не губи времето си за празни работи. Неговото време е скъпо, не може да се изразходва без полза. Той има право отношение към Бога и служи на Неговата воля. Той предава знанието си само на онези души, които са готови да следват Неговия път. Що се отнася до останалите хора, до обикновените хора, той оставя времето да ги събуди. Ако преждевременно им даде някакво знание, те не могат да го използуват

Като казвам Учител, аз разбирам Учител, на когото душата е пълна с Любов.

Всички Учители на света говорят на своите ученици, само когато те са готови да разберат тяхното учение.

Всички Велики Учители, които идват в света, ни дават само методи, чрез които можем да използваме великото Божие Благо.

Мислите ли, че Учителят като слезе на Земята и се облече в плът, не учи? И той учи нещо ново, което не е знаел. И Христос, като дойде на Земята, научи нещо ново за страданието, което по-рано не знаеше.

И аз съм дошъл между вас да уча, да придобия нещо. Като придобия това, за което съм дошъл, ще отида на друго място.

Задачата на Учителя е още да изцели сърцето на своя ученик и да укрепи неговата воля.

Аз искам да ви освободя от духовното пиянство

Затова ме е пратил Бог – да насърчавам хората и да се уча от хората. И се уча с благоговение

Често идват при мене да ме питат от Бога ли съм изпратен или не. От Бога съм изпратен – не само аз, а всички хора сме изпратени от Бога. В това няма никакво съмнение. Важно е обаче дали вършим Божията Воля.

Аз съм изпратен от Бога да покажа на хората пътя, по който трябва да вървят и да служат на Бога. Щом се интересувате да знаете кой съм аз, това ще научите от Бога. Като отидете при Бога, вие ще разберете кой съм аз и защо съм дошъл. Аз не говоря за себе си, а казвам, че съм дошъл на Земята да покажа на хората истинския път, по който те могат да служат на Бога. И затова, ако искате да знаете кой съм, идете първо при Бога, а после елате при мене, да ви покажа пътя, по който трябва да вървите.

Аз съм дошъл да изявя Любовта – да я донеса на Земята. Това е моята мисия

Аз и Христос учим едно и също нещо – нищо повече. Но някои питат: «Ти кой си?» Не е въпросът кой съм аз. Други питат: «Кой е Христос?» Не е въпросът и кой е Христос. В света има само Един и Той е Бог на Любовта, който се проявява както иска и чрез когото иска. И всяка слава и всяка мъдрост, и всяко знание в света е Негово. И всеки един, колкото и да е велик пророк, Учител или някой от боговете, който се осмели само да вземе тази титла върху себе си, да усвои туй, което Бог има в себе си, той е една фалирала личност. Ние не сме заблудени, нито искаме слава от някъде, за да отговаряме какви сме

Моята цел е да събудя красивото, мощното, което е вложено във вас от памтивека

Зад гърба ми стоят Великата Божия Любов, Великата Божия Мъдрост, Великата Божия Истина, Великата Божия Правда и Великата Божия Добродетел

Аз не проповядвам на езически народи, а говоря на съвременните християнски народи, които вярват, че Христос е дошъл да спаси света, че благодатта иде само чрез Него

Обръщам се към вас: Аз съм Вратата; Вратата, това е Любовта.

Вие сте остарели от безлюбие. Аз дойдох да ви подмладя. Любовта осмисля живота и подмладява човека

Има неща в света, които и пророците не са знаели, има неща, които и Великите Учители не знаят, туй да го знаете.

Ако ме питате защо обичам Бога и защо му служа, ще отговоря: Защото Той ме обича. На Любовта се отговаря с Любов. А Любовта се изявява чрез служене и работа. Ако не го обичаш, няма да Му служиш. Любовта работи

Истински Учител е този, който постъпва напълно безкористно с учениците си, не иска от тях никаква заплата.

От никого нищо не съм взел. Само съм давал. Какво ли не съм давал: съживявал съм ги, връщал съм ги от смъртта, материалното положение съм оправял, дълговете им съм плащал, а в замяна на това, нищо не съм взел. Така аз разбирам Любовта – в даването

Аз искам да бъда искрен към себе си и към вас. Да ви обичам, както обичам Божественото в себе си. Не е въпрос да ви направя щастливи. Земята е училище, а не място на щастие. Аз искам да оставя в ума ви мисълта, да бъдете свободни по ум, сърце и душа. Ако има нещо, което да не обичам, това е измамата.

Няма човек на Земята, който да обича душите ви, както аз ги обичам. Желая и вие да обичате човешките души, както аз ги обичам

Ако българите приемат моето учение и го приложат, ще станат велик народ. Не го ли приемат, ще пропаднат.