В тази статия отговарям на най-често задаваните ми въпроси от хора, които проявяват интерес към индивидуалните регресии, които провеждам.

1. Какво представлява регресията? По време на регресия аз съзнавам ли това, което се случва, или съм в безсъзнателно, спящо състояние?

Бих определил регресията като водена или насочена (от регресиониста) медитация – въвеждане на ума в медитативно състояние, т. е. умът ти притихва и ти получаваш достъп до дълбинни нива на съзнание, които обикновено остават скрити за нас. В този смисъл по време на регресия пребиваваш в едно разширено състояние на съзнанието, от което идват и всички прозрения. Пада ограничителната бариера на времето и пространството. При това духовно пътешествие можеш да пребиваваш назад и напред във времето без ограничения – не само в различни прераждания, но и в духовната сфера между отделните прераждания. Не заспиваш - запазваш своята съзнателност и можеш да правиш връзка с настоящата реалност, а след регресията помниш всичко, което си видял и преживял.

2. Какви възможности притежава регресията и защо е препоръчително да се прави?

Ползите от една успешна регресия могат да бъдат много: приближаваш се до собствената същност, която осъзнаваш, че е отвъд телата, които сменяш като дрехи. Тя е духовна и безсмъртна – отпада фундаменталният страх – страха от смъртта, и други страхове и фобии, които има човек, когато по време на регресия се върне към корените на проблема си (най-често в някой минал живот). С осъзнаването на причината идва освобождението от страха или хроничната болка. Отделно от това работя и с духовните Лечители, които въздействат енергийно и целебно на човека, който се е подложил на регресия. Друг ценен и задължителен момент в моите регресии е срещата с личния духовния Учител, който направлява процеса и разкрива на своя ученик това, което му е необходимо да си припомни и да знае, като информацията, която се дава, е удивително прецизна и добре подбрана – няма нищо излишно, случайно или самоцелно в нея… не задоволява просто любопитство, а е свързана с належащите нужди, проблеми, задачи и предизвикателства. Духовният Учител е много мъдър (понякога човек има и повече от един духовен водач) – той прави така, че след като излезеш от регресия, да се чувстваш не смазан, потиснат и обезсърчен, а напротив – придобил вътрешна яснота, повдигнат духом, окрилен. Изясняват се връзки и взаимоотношения между хората, виждаш групата си от сродни души и разпознаваш измежду тях тези, които сега присъстват в живота ти… Разпознаваш в минал живот, към който си се върнал, и хора, с които имаш някаква връзка и днес. Можеш да проследиш откъде идват твои способности и таланти… При срещата с духовния Учител да получиш напътствия и съвети от него или отговор на въпроси, които те интересуват. Получаваш възможност да видиш и да се докоснеш до Книгата на твоя живот, в която е описано всичко за теб – всичките ти превъплъщения, всичките ти мисли, чувства, постъпки, думи, уроци на душата – всичко е там, в тази жива Книга. От нея научаваш и името на душата си, както и какво означава то, какъв е неговият вътрешен смисъл. Обикновено Учителят я разгръща на място, което иска да си припомниш и… когато фокусираш страниците, които е разгърнал пред теб, те оживяват и ти се озоваваш в минал живот, но не някакъв случаен, а във връзка с настоящите ти проблеми и взаимоотношения. Към края на регресията правя проекция в бъдещето – да видиш себе си в сцена от своя живот след три години и да ми опишеш къде си, какво правиш, как изглеждаш, как се чувстваш, сам ли си или има и друг(и) около теб. Кресчендото на регресията обикновено е срещата с Първоизточника – да опишеш Неговата същност, усещането си за Него – какво изпитваш, когато Го приближаваш и се изпълваш с част от Неговата енергия… Давам ти възможност да видиш и своя сърдечен кристал, който е твоята най-вътрешна и съкровена същност - проекция на душата ти. Понякога съвсем спонтанно в духовната сфера те посреща твой близък човек, който е напуснал вече този свят. Обикновено тези непреднамерени (а понякога и преднамерени) срещи са дълбоко емоционални и затрогващи. Работим и върху пречистване и хармонизиране на чакрите... Въведох и нещо, което е ново не само за България, но и за света - наричам го "процес на о-цял-остяване". Същността на този процес е да преведа човека през всички полета на съзнание и по този начин да изчисти, каквото има да се изчиства, и да придобие усещане за цялостност, защото да си цялостен, означава да си здрав в духовен и във физически смисъл. А здравето е щастие!

3. Как протича една регресия и каква е нейната продължителност?

Всеки регресионист си има свой собствен метод за въвеждане в необходимото състояние. При мен въвеждащата част отнема около 20 минути, като в нейната основа е дълбокото отпускане на тялото, след което следва настройка на съзнанието. После връщам назад човек постепенно към ранните детски спомени… стигам до и в майчината утроба… насочвам го да види момента, в който душата му влиза в ембриона, както и пътя, който е изминала душата му от духовната сфера, където е била (преди раждането му), до майчината утроба… А след това да тръгне обратно по този път и да се озове отново в духовната сфера. Там се осъществява срещата с духовния Учител и с Книгата на живота, чрез която влизаш в минал живот, важен за теб с оглед на настоящите ти проблеми, взаимоотношения, задачи и предизвикателства. Разглеждат се основни моменти от този минал живот… последния ден от него… преминава се и през сцената на смъртта… след това издигането в духовната сфера, срещата с духовния Учител, уроците на душата, връзката на миналия живот с твоето настояще… После обикновено Учителят те води при твоята група сродни души или… ако се нуждаеш от лечение – в духовната лечебница при духовните Лечители. Ако няма и някакви други поставени задачи, които да изискват връщане в някой друг минал живот, следва срещата с Първоизточника и виждането на сърдечния кристал. По желание може да има и проекция в бъдещето…  След това, ако няма повече въпроси, следва извеждане от състоянието на транс и адаптиране към настоящата реалност. Коментираме някои моменти от регресията, както преди нея сме уточнили в 30-минутен разговор целите и задачите й. За всичко това са необходими около два часа.

4. Каква е гледната точка по време на регресия?

Когато си в състояние на регресия, гледната ти точка е двойствена: от една страна ти си в миналия живот, в който си се пренесъл, и гледаш с очите на лицето, в което си се превъплътил, и знаеш, че си ти, макар визията ти да е различна... Понякога не само гледаш, но и емоционално изживяваш нещата... А от друга страна, наблюдаваш всичко и като страничен наблюдател със съзнание за сегашния си живот, така че не е проблем да правиш връзка между миналия си живот и настоящия и да разпознаваш в миналия живот хора от настоящия. Определен процент от хората не виждат картини, но пък имат силно вътрешно усещане, на базата на което се разгръща регресията.

5. Не са ли регресиите опасни?

Когато идват при мен хора да си правят регресия, провеждаме предварителен разговор, на който изяснявам процеса на регресия и освобождавам хората от погрешни представи за нея. Една от тези погрешни представи е, че регресията е нещо опасно. На базата на личния си опит и наблюдения, мога категорично да заявя, че в процеса на регресия няма нищо опасно! Регресията представлява процес на водена медитация, а медитацията възвръща цялостността на личността - в този смисъл тя има лечебен ефект. При регресия основната ми цел е да придвижа клиента към онази точка, в която се свързват съзнание, самосъзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. И точно това изисква умения от страна на водещия. Но без доверието и съдействието на клиента, той не може да направи нищо. Когато обаче има ползотворно сътрудничество, тогава... думите са излишни! Очите казват или изразяват всичко - почудата, възхищението, благодарността, любовта...

6. Сънищата имат ли място в регресията?

Имат дотолкова, доколкото могат да бъдат докосване до една по-фина реалност. Случвало се е по дадено съновидение, за което се предполага, че е епизод от минал живот, да възстановим този минал живот. С други думи – това съновидение наистина е било спомен от минал живот.

7. Не е ли това, което се вижда по време на регресия, игра на ума… нещо въображаемо?

Когато човек навлезе в състоянието на транс, той има чувството, че сякаш е прикачен за някакъв информационен източник, от който идва цялата тази информация, която се открива пред него. Тя не идва от ума му (освен в случаите, когато трансът не е достатъчно дълбок), той не я измисля... Дори понякога е доста изненадваща за регресирания субект. При всеки регресията протича строго индивидуално, съобразно неговите действителни потребности и преценката на духовния му Учител. Някои от регресиите са изключително емоционални - преживяванията са много дълбоки, създаващи усещането за истинност, съпроводени от сълзи и от различни телесни усещания.... и от реални изцеления и подобряване на общото състояние. Но едва ли това е най-важното – дали човек действително вижда свой минал живот, или въображението му го сътворява? По-важен за мен е фактът, че "тази игра на мозъка" дори и илюзорна да е, води до реални резултати и кара хората да се чувстват по-добре. Пример - човек се вижда как в предишен живот е паднал отвисоко на главата си и осъзнава, че това е била причината за постоянното му главоболие в настоящия живот. А след регресията с почуда установява, че... като с вълшебна пръчица болката е изчезнала.

8. Има ли нещо характерно и специфично за Вашите регресии, което да ги различава от регресиите на другите практикуващи?

В едно отношение те са новаторски – придавам духовно измерение на регресията. Аз не се осланям на подсъзнанието, вярващ, че „подсъзнанието може всичко”, както казва Джон Кехау. За мен това е частична истина. Само по себе си подсъзнанието не може да бъде надежден източник. Да залагаш на него е малко като игра на „сляпа баба”. Да - подсъзнанието може всичко, но под ръководството на Свръхсъзнанието! Затова в регресиите, които провеждам, се опитвам да придвижа човека и да го накарам да се почувства тъждествен с най-висшия аспект на своето съзнание – израз на който е и личният духовен Водач. И точно духовният Водач напътства и направлява процеса на регресия, а той (уверявам ви) най-добре знае каква информация да открие и каква да спести. Проведена по този начин, регресията става наистина безопасна и максимално ефективна, полезна и стимулираща.

9. Има ли значение кой ти води регресията?

Всъщност отговорността на хипнотерапевта регресионист е голяма... Действително, не е без значение кой ти прави регресията – освен добре подготвен, трябва да умее да предразполага към доверие, да бъде чист, умиротворен и хармоничен човек, с възвишена душевност и силна интуиция, за да може да те поведе към онези нива на съзнание, които при обичайното ни състояние на бръщолевещ ум, остават недостъпни и непознати за нас. Човек, на когото можеш да се довериш! Да си регресионист или както аз обичам да се наричам – оцялостител, не е лесна работа. Тя изисква сърце, изисква отдаденост, професионални качества – вътрешен нюх, интуиция, дарба да предизвикваш и водиш процеса… но и само това не е достатъчно, защото… за да си наистина класен, трябва самият ти да си направил разкритие на себе си, на своята дълбинна същност, на собствения си потенциал… да си открил мира, хармонията, любовта, радостта, добротата и красотата в себе си, за да можеш да докосваш с тях и тези, които ти се доверяват.

10. Всеки път ли регресията е успешна?

Истината е, че не всички успяват да влязат в необходимото разширено състояние на съзнанието, което изисква определена степен на транс. Около 15% от хората не успяват. Причините могат да бъдат от най-различен характер: липса на достатъчно доверие в регресиониста, в самия процес и в себе си… неспособност за концентрация и стриктно следване на указанията… невъзможност умът да се успокои и да се превърне само в страничен наблюдател… Различни страхове, блокажи и вътрешно напрежение, които пречат на човек да се отпусне напълно… Невъзможност да се пусна контролът или просто нежелание на духовния Учител да съдейства на процеса поради кармични причини. Понякога се случва и Книгата на живота да е заключена, което означава, че човек все още не е готов за информацията в нея. Но съм забелязал – всеки при регресия получава това, което му е действително нужно. И се чувства определено по-добре – сякаш сърдечният му център се разтваря, става по-любящ, а очите и лицето му се озаряват от светлина.

11. Опасно ли е човек да се подлага на регресия?

Досега в практиката си нямам случай регресия да е повлияла негативно на някого. Няма и случай да не съм могъл да върна някого към настоящата реалност. Факт е – понякога регресиите са доста емоционални… включително се преминава и през някои негативни преживявания, но като общо правило е човек да излиза в по-добро състояние от регресията в сравнение с това, в което е бил преди нея.

12. Как протича самия процес на регресия – задължително ли е да виждаме нещо?

Обикновено, ако човек съумее да се отпусне достатъчно дълбоко и да отстрани ума си, превръщайки го само в пасивен, страничен наблюдател, тогава се отключва един информационен поток, който включва в себе си различни видения, усещания и телепатични послания. При някои обаче този поток не е пълен и при тях водещи са усещанията – те по-скоро усещат, отколкото да виждат, и само тук-там се появява и по някое видение. При други пък обратно - имат чудесна визия, но регресията им е обрана откъм усещания.

13. Чия регресионистична школа следвате?

Майкъл Нютън беше мой вдъхновител, но… следвам своя собствена школа, според това, което ми се диктува отвътре. Това е древно знание и умение, което нося в себе си и постепенно разгръщам. И четейки благодарността в очите на хората… понякога дори и без да ми казват нищо, усещам и знам, че съм си свършил добре работата… А за мен това е най-голямата награда – да се чувствам полезен и да нося радост на хората, които са ми се доверили! Понякога дори изпитвам известно неудобство от думите, които ми се пишат или казват. (Виж статията "Толкова много любов"). Мога да си го обясня само по един начин – проектирате и виждате в мен това, което носите в себе си. Благодаря ви!

14. Каква е цената на една сесия?

Цената е 120 лв при продължителност около два часа. В двата часа се включват: разговор-настройка за регресията - 30 минути, въвеждаща фаза - 30 минути, и същинска част - 60 минути. За посещение в чужбина условията са следните:

- минимум осем желаещи да се подложат на регресия

- осигуряване на място, където да отседна и да провеждам регресиите

- 120 евро цена на сесията

15. Как става записването за регресия?

Може да ми пишете на лични съобщения във фейсбук или на електронната ми поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , както и да ми се обадите на телефон

0895 430215

Трябва да се има предвид, че всяка година от началото на март до края на октомври провеждам регресии из различни градове на страната, съобразно заявените желания. А през зимните месеци (ноември, декември, януари и февруари) съм в Свищов.