ЯДКИ НА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ (по „Евангелие на Любовта“)

###

Нещата, които ми препоръча моят Учител и за които се моля в Името на Божията любов:

1. Господи, направи така, че през днешния ден да Те обичам малко повече отколкото през вчерашния

2. Всемирни Учителю, нека българският народ да повярва в Твоето учение и да го приеме

3. Учителю, помогни ми да превърна живота си в прекрасна райска градина

4. Нека Любовта да влезе в сърцето ми

5. Отдавам любовта си на целия свят

6. Нека да дойде Любовта и да уреди живота ми по възможно най-добрия начин

7. Учителю, нека винаги да помня, че най-важното нещо е стремежът към Бога

8. Нека Любовта да придаде чистота на сърцето ми и да ме превърне в дете

9. Учителю, помогни ми, научи ме да виждам Бога

10. Нека да бъда като огънят, който непрестранно се стреми нагоре към небето

11. Учителю, нека да съм скромен, смирен

12. Нека Божията любов да ме посети

13. Нека Мъдростта да ме озари и да позная Бога

14. Нека постоянно да внасям любов и красота в живота си

15. Нека да бъда изцяло добронамерен, за да намеря Доброто

16. Нека всичко в моя живот да бъде красиво

17. Искам да обичам и да се радвам на живота, който е изявление на Бога

18. Господи Боже Учителю мой, искам да Те прославя

19. Учителю, искам да живея съзнателно в по-висшите светове

20. Нека вечно да обитавам света на Любовта

21. Учителю, помогни ми да съградя блаженото тяло на Любовта

22. Нека светът за мен да бъде рай

23. Нека да запаля пламъка на Любовта в сърцето си и да изпълня живота си със смисъл

24. Боже на Любовта, слез в сърцето ми и го направи Свое обиталище

25. Нека да изпълня живота си с любов и да създам любовна атмосфера около себе си

26. Нека да се облека в красивата одежда на Любовта

27. Боже, нека да прогледна с очите на Любовта

28. Нека сърцето ми да бъде пълно с Любов и навсякъде и във всичко да виждам Любов

29. Нека очите ми да бъдат отворени само за Любовта

30. Учителю, запали пламъка на Божествената любов в сърцето ми

31. Учителю, внеси вдъхновение в моя живот, за да стане той поетичен, творчески... за да се превърне в изкуство, в музика, в песен

32. Учителю, нека животът ми да бъде изпълнен с устрем, красота и светлина

33. Учителю, дари ме с най-големия дар – способността да обичам

34. Нека душата ми непрестанно да възхожда към своя Небесен Създател

35. Учителю, води ме по царския път на душата – Любовта

36. Учителю, нека да се извисявам с любов, любов да преизпълва сърцето ми, за да имам винаги общение с теб

37. Учителю, нека Любовта Ти да намери отзвук в моето сърце

38. Учителю, нека душите ни да пребивават в единството на Любовта

39. Учителю, нека да чувам гласа Ти и напътствията, които ми даваш

40. Учителю, нека да Те помня непрестанно... с любов

41. Нека Любовта да изпълни сърцето ми с благодарност

42. Нека да придобия Благия дар – Божия дух

43. Нека Божият дух да стане мое ръководно начало

44. Нека Божият глас да бъде в мен

45. Нека Бог да ме благослови и да чувам Неговия глас

46. Нека върху почвата на любовта и благодарността да израстват всичките ми добродетели

47. Нека да ми идват светли мисли, които да съграждат моето духовно тяло

48. Нека чрез духовното си тяло да мога да посещавам и обитавам висшите светове

49. Учителю, нека да ценя малките блага

50. Учителю, бъди за мен вечно живо настояще

51. Нека да изкача върха на Любовта в съзнанието си и да осъществя връзка с Божествения Учител

52. Нека да се надигне вълната на Любовта в моето съзнание

53. Нека да бъда под влияние на магнитното поле на Любовта

54. Нека моят сърдечен лотос да разцъфти

55. Боже, отдавам ти сърцето си с вяра и любов

56. Нека всеки ден да покорявам върха на Любовта

57. Нека моето аз да изчезне, за да отстъпи място на Божественото

58. Нека да проявявам Божията любов, която носи изобилния и пълен живот

59. Учителю, нека винаги да бъда на страната на Любовта

60. Нека да избера Любовта за пътеводна звезда и Тя да осветлява пътя ми

61. Нека сърцето ми да бъде изпълнено с любов и преданост

62. Учителю, нека да чувствам свещената простота, в която се крие Бог

63. Нека да се доверявам на сърцето си, което е обиталище на Бог

64. Учителю, помогни ми да изуча свещената наука на Любовта

65. Нека да разбера, че светът и всяко същество е проявление на Любовта

66. Учителю, излей силата и благословението Си върху мен

67. Учителю, нека непрестанно да мисля за Теб с любов и да придобия Твоята любов и мъдрост, Твоите дарби и способности

68. Учителю, придай ми Твоята благост и любов, нежността на душата Си

69. Учителю, нека да бъда образец за другите, да върша работата си с любов и Божието благословение да бъде с мен

70. Боже наш, насити душите ни с хляба на живота – Любовта

71. Нека целият ми живот да се превърне в изложба на Любовта

72. Боже, искам да обичам, за да бъда истински богат

73. Нека Божията любов да ми даде съвършено здраве

74. Учителю, помагай ми всекидневно да покорявам върха на Любовта

75. Нека да живея в Любовта, за да живея в Бога и Бог да живее в мен

76. Учителю, нека с помощта на Божията любов да мога да лекувам

77. Боже, нека да съумея да възкреся страната на Любовта в сърцето си

78. Нека да се новородя и да стана дете на Любовта

79. Нека Любовта да ми даде сърце

80. Искам да получавам послания от Любовта

81. Нека словото ми да носи живот, светлина, свобода

82. Господи, обичам те

83. Нека сърцето ми да е изпълнено с Божествена любов и всичко да ми бъде позволено

84. Нека всяка моя постъпка, всяка моя дума, всеки мой жест да бъдат благословени и да носят благословение

85. Нека Любовта да освещава всички неща в моя живот

86. Нека да гледам през очите на Любовта и да виждам, че всичко е Божествено... да виждам Любов и само Любов

87. Нека да утвърждавам Божията воля и да живея в хармания с целия Космос, обичайки

88. Нека да обичам и да бъда съпричастен на Любовта

89. Нека да се причастя с Божието тяло – Любовта

90. Нека да живея в екстаза на Любовта

91. Когато умра, нека да възкръсна в екстаза на Любовта

92. Посредством мислите, чувствата и желанията си нека да съградя своето тяло на Любовта, за да живея в света на Любовта

93. Нека да поставя Божията Любов за основа на своя живот

94. Учителю, ще пиша посланията на Любовта, докато издържи сърцето ми. Нека всеки миг от живота ми да бъде наситен с Любов! Нека да живея с интензитета на Любовта и да умра в екстаза на Любовта, тъй както избухва звезда... И нека прахът от сърцето ми – звезда да достигне до всички сърца

95. Нека да се отворя и да се изпълня с любовна, съзидателна енергия

96. Нека да има резонанс между моя ум и Космическото Съзнание

97. Нека Любовта да ме направи красноречив, мъдър, красив

98. Нека чрез Любовта мисълта ми да стане бляскава, вдъхновена, а сърцето – благородно, чувствително, отзивчиво

99. Нека да бъда постоянно влюбен в Бога, в живота, във всичко съществуващо

100. Нека Любов да вдъхновява сърцето ми, Любов да озарява ума ми

101. Боже, нека винаги да правя това, което обичам, без да мисля за материална облага

102. Боже, нека да съм верен на предопределението си

103. Нека да намеря мястото си в световния организъм и да изпълнявам своето предназначение

104. Искам да живея и да работя с Любов

105. Нека да съм в хармания със себе си и с целия Космос и животът ми да стане безусилен, изпълнен с радост и за тялото, и за душата

106. Учителю, излей Любовта Си чрез мен

107. Учителю, нека да създам и да укрепя връзката си с Теб

108. Учителю, нека нишката на Любовта да свързва нашите сърца

109. Нека сърцето ми да се разтвори в Любовта

110. Нека сърцето ми да е широко отворено за Любовта

111. Господи, помогни ми да изпълня предназначението си, мисията си

112. Нека Любовта да обсеби сърцето ми и да го изпълни с постоянна благодарност

113. Нека да получа Благия Дар – Божия Дух, който да ме ръководи и закриля, помагайки ми да живея в светлина

114. Нека да бъда съзнателен и изпълнен с Любов да пребивавам в Бога

115. Нека Любовта да посети сърцето ми и Христос да го освети за Свой храм

116. Боже, искам да Те обичам

117. Каквото и да правя, нека да го правя с Любов

118. Нека да дам път на Любовта в сърцето си и да се радвам на блаженството, което ще ми донесе Тя

119. Нека да живея в Любов без страх и животът ми да бъде творчески

120. Нека да водя интензивен духовен живот и да поддържам интензивен пламъка на Божествената любов

121. Нека всяка клетчица от моето тяло да тържествува радостна и от нея да блика, да блика любов, славословие и благоговение

122. Нека да бъда истински българин и да служа на Благия Бог

123. Нека да стана предвестник на Новия Живот

124. Нека да съм буден и постоянно да се моля

125. Нека Любовта да ме направи духовен полиглот

126. Нека да виждам Единството на всичко съществуващо

127. Искам да съм просветлен и да живея в Любовта

128. Нека чрез Любовта да мога да лекувам всякаква болест

129. Нека напълно безкористно да посветя живота си на Божията Любов

130. Нека Любовта да ме направи чудотворец

131. Нека да бъда като горяща факла, която пали огъня на Божествената Любов в човешките сърца

132. Нека да познавам Същността на Живота – Любовта

133. Искам и нека да живея в Единството на всичко съществуващо

134. Нека да посветя живота си на Великия Учител, на Бога

135. Нека да бъда благословен съсъд Божий

136. Боже мой, Учителю, бъди с мен, зад мен, пред мен, около мен, над мен и нека аз и Ти едно да бъдем

137. Учителю, нека Любовта да съшие душите ни в едно

138. Нека да ме посети Божията Любов, нека да ме посети Божията Мъдрост, нека да ме посети Божията Истина

139. Нека както Бог ме научи, така да говоря

140. Нека Божията Любов да пребъдва в мен, да осенява разума и сърцето ми, да просветлява душата и духа ми, за да живея в Духа на Истината според Бога и да имам общение с Учителя

141. Нека да имам откровения от Божията Любов

142. Нека Божият Дух да ми помага и съдейства, да ми вдъхва сила, за да изпълнявам волята Му

143. Нека винаги смирено да изпълнявам Божията Воля

144. Нека Божията Любов да озари съзнанието ми

145. Господи Исусе Христе, помилвай мен невежия

146. Нека да издигна съзнанието си в Полето на Любовта и да придобия пророчески дар

147. Нека да творя, да създавам, да моделирам бъдещето чрез силата на мисълта си, която произтича от Полето на Любовта

148. Нека чрез мен да се изявява Сам БОГ

149. Нека думите ми да придобият магическа сила

150. Да бъде Светлина

151. Да бъде Любов

152. Нека да нося на хората светлина, да пораждам любов в сърцата им и да им показвам най-краткия път към Бога

153. О, Учителю благати, Ти при мен ела сега, донеси ми много радост, мир, любов и светлина

154. Аз съм разумен, добър и красив, защото Бога обичам

155. Нека да се превърна в сърце, да стана Любов, да бъда Любов

156. Да бъде Любов, защото аз съм Любов

157. Нека да съм във връзка с Божествения свят, със света на Любовта и никой да не подозира

158. Нека да бъда смирен служител на Божия Дух

159. Нека всичките ми дарби и способности да останат скрити за чуждите очи

160. Нека чрез любов да позная Любовта

161. Учителю на Любовта, моля те, организирай моето духовно тяло – блаженото и безсмъртно тяло на Любовта

162. Нека Божията Любов да ми разкрие тайните и загадките на Природата, законите, които движат Битието

163. Нека Любовта да ме направи смирен

164. Нека Божията Любов да породи у мен смиреномъдрие

165. Нека окултните ми сили и познания да имат за главатар Божията Любов

166. Нека да възлюбя Господа, моя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила

167. Нека знанията ми да произтичат от Любовта

168. Всичко е в Твоите ръце, Боже

169. Нека да помня винаги, че Бог е Този, който дава живота, и Бог е Този, който го отнема

170. Боже, нека никога да не Те забравям

171. Благославай, душе моя, Господа

172. Боже, нека да се събуждам и да заспивам с мисълта за Теб... за това, че съм в Твоите ръце... смирен Твой слуга... само средство, чрез което се проявява Твоя Дух

173. Боже, нека да Те обичам, тъй както Ти ме обичаш

174. Нека Любовта да ми даде зрение

175. Нека Любовта да ме застави да се покая

176. Нека чрез покаянието да се родя отново и да стана служител на Духа, на Любовта

177. Нека да позная Любовта, а чрез Нея и сълзите на покаянието

178. Нека да помня, че има един единствен грях – да се съмнявам в Бога, в Любовта, в своя Учител, в Божието Слово, което идва към мен

179. Нека Любовта да ме излекува от съмнението

180. Спасението на душата е в Любовта

181. Нека добродетелите – деца на Любовта, да обкичат моята душа

182. Нека чрез Любовта да изпълня със съдържание идеала на ученика за красотата на душата

183. Ще бъда винаги верен на Любовта

184. Нека Любовта да слезе върху мен като Божие благословение

185. Нека да впрегна Любовта на работа и Тя да набразди моята духовна нива

186. Като изричам вълшебните думи на Любовта, нека да пресъздам един прекрасен свят, който да обитавам вечно

187. АМИН – ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ

188. Господи Боже Учителю мой, нека молитвите ми да избликват от дъното на душата ми, да разкриват сърдечните ми двери и да намират отзвук

189. Учителю, нека да Те призовавам с любов и упование

190. Божествени Учителю, утеши душата ми и избърши всяка сълза от очите ми, родена от копнежа по съвършенство

191. Нека да помня думите на Христа: „Блажени плачещите, защото те ще бъдат утешени.“

192. Боже мой, нека да вярвам, да се надявам и да обичам

193. Господи Боже Учителю мой, нека да се държа здраво за Теб, защото Ти си моят Спасител, Ти си моето Спасение

194. Учителю, нека да Те помня с любов

195. Нека да израствам чрез Любовта, която изпитвам

196. Нека Любовта да бъде моят Учител

197. Нека Любовта да възкреси сърцето ми

198. Боже, нека да имам сърце, широко отворено за Любовта, жадно чакащо, зовящо, копнеещо

199. Боже, нека да срещна тази провокация на Съществуването, наречана УЧИТЕЛ

200. Нека сърцето ми да затупти в ритъма на безумен екстаз

201. Нека егоизмът ми да се стопи и сърцето ми да стане годно за моделиране, пластично

202. Нека да стана едно с Учителя, който е Любов

203. Нека богатството ми да произтича от Любовта

204. Нека Христовата Любов да оживее в сърцето ми и да промени в положителен план и най-неблагоприятните условия

205. Нека Христовата Любов да трансформира злото в добро

206. Нека да обичам Бога и всичко да ми съдейства за добро

207. Нека да обичам Бога и да не се страхувам от нищо

208. Нека да обичам Бога и Той да бъде с мен, да вървя по стъпките Му и сам Той да ме води по пътеката на Светлината

209. Нека Божията благодат посредством Любовта да урежда живота ми

210. Нека да бъда блажен и където и да отида, да нося благословение

211. Нека да съм посланик на Любовта и Бог постоянно да ме благославя

212. Боже, каквото и да се случва в живота ми, е възможно най-доброто, защото Ти си с мен

213. Нека моето егоистично аз да умре в Любовта

214. Искам да позная Любовта

215. Нека да възкръсне Любовта

216. Нека Реалността да изявява самата себе си като Любов

217. Нека да възкръсна в Любовта, нека да стана Любов

218. Нека егото ми да умре и да се роди чистото и необятно Съществуване, чието име е Любов

219. Нека Любовта да ме изпълни така, че да нямам нужда от нищо друго

220. Нека всичко, което ми е необходимо, да го намеря посредством Любовта

221. Нека да бъда достъпен за Любовта

222. Има само Любов

223. Нека в мен да се извърши пълното разкритие на Любовта

224. Нека да осъзная Любовта като нещо вътрешноприсъщо, като мое естество

225. Нека Любовта у мен да съзнава, да познава и да изявява самата себе си като Любов

226. Боже, нека да бъда едно с Теб

227. Нека да се разтворя и да изчезна в Любовта

228. Нека да питая дълбока Любов към своя Учител и да храня душата си с нея

229. Нека безусловно да обичам своя Учител

230. Учителю, нека да съм готов и през огън да мина заради Теб

231. Учителю, нека да чувам не само Твоите думи, но и Твоето мълчание

232. Нека да позная същността и любящото сърце на моя Учител

233. Нека да стана съпричастен, да съпреживявам и да се храня с Любовта на своя Учител

234. Нека Любовта да ми помогне да реализирам потенциала си, да изявя Божественото

235. Нека всяка клетка от моето тяло, всяка частица от моето същество да се устреми като пламък нагоре към Бога

236. Нека Любовта да преобразува човешката, несъвършена и смъртна природа в Божествена, съвършена и безсмъртна

237. Нека във всяко мое желание да откривам Божествения зародиш и да му давам възможност за развитие

238. Нека да се облагородя посредством Любовта

239. Нека да живея по благодат, която произтича от Божествената Любов

240. Нека благодарение на Любовта да се издигна над кармичния закон

241. Нека животът ми да бъде озарен от благодатната светлина на Любовта

242. Нека да се доверявам на сърцето си, в което обитава Любовта

243. Нека Бог да урежда живота ми

244. Блажен съм, защото съм изпълнен с Любов

245. Нека да следвам желанията на душата си и да израствам в богопознанието

246. Боже, направи така, че сърцето ми да бъде зрящо

247. Нека сърцето ми, окъпано и пречистено в огнения пламък на Любовта, да вижда Бога и да Му се наслаждава

248. Нека да имам достъп до най-висшата наслада – насладата от Божественото присъствие

249. Нека да дам живот на всичко, което се ражда с любов в моето сърце

250. Нека Любовта да озарява съзнанието ми

251. Нека да се изпълвам с все повече любов, живот и вдъхновение

252. Нека да следвам Любовта и Тя да указва посоката на моето двежение

253. Нека да се отворя и да се отдам с любов на Божественото

254. Нека да съм възприемчив за всички благотворни влияния, които идват към мен

255. Нека благодатта Божия, която слиза върху мен, да преобразува цялото ми същество и да изпълни живота ми с благословение

256. Боже мой, вземи сърцето ми

257. Господи Боже учителю мой, искам да Ти бъда послушен до смърт

258. Боже, изпълни ме с живота, който изтича направо от Твоята утроба

259. Нека постоянно да помня Божествения Учител на Любовта

260. Желая едно единствено нещо – Божествената Любов да навлезе колкото се може по-дълбоко в мен, да ме изпълни и да трансформира моята човешка природа в Божествена

261. Желая Бога с цялото си сърце и душа

262. Приемам Любовта за свой водач и нека Тя да ме отведе до Бога

263. Нека все повече и повече да обиквам този свят и съществата, които го населяват, като осъзнавам, че той също е Божие дело, което се нуждае от усъвършенстване

264. Нека да бъда помощник на Бога в грандиозното Му дело – снемането на Божия рай тук, на Земята

265. Бъдещата култура е култура на Любовта

266. Нека с любов и благодарност да отдам цялото си същество на Бога без никакъв остатък, да се подчиня на Неговата воля, като Му се доверя изцяло и Го оставя да прави с мен каквото намери за добре

267. Нека Божията Любов да открива пред вътрешния ми взор нови хоризонти и нови Божествени измерения, да ме дари с любовно прозрение, при което цялата Вселена пулсира в Любов, при което цялата Вселена и всяко същество е Любов, при което няма и не съществува нищо друго освен Любов и благодарност, чрез която Любовта благодари на самата Себе си

268. Нека целият ми ум, цялото ми сърце, всяка клетка от тялото ми да жадува Божията благодат, произтичаща от утробата на Божествената Майка, която е Любов

269. Само с Любов се предизвиква Любов

270. Боже, нека да науча езика на Любовта

271. Нека да отдам на Любовта цялото си сърце, цялото си същество, цялото си внимание, да ѝ посветя всяка мисъл и времето си без остатък

272. Нека да стана Повелител на Любовта, която създава и изпълва Вселената

273. Нека моето благоухание да се разнесе по целия свят

274. Нека целият свят да приеме и да се преклони пред Посланиците и Повелите на Любовта

275. Боже, дари ме с такава прозорливост, че да мога да чета Твоите мисли

276. Господи, дари ме с Божествена прозорливост, чрез която да мога да чета от Небесната книга и да помагам на нуждаещите се и жадуващи Божествена помощ

277. В Името на Божествената Любов, в Името на Господа Исуса Христа и в Името на моя Учител нека да получа Божествено прозрение

278. Боже, благослови ме и ме ръкоположи за Учител

279. Боже, в Името на Твоята Любов, Мъдрост и Истина, заради Господа Исуса Христа и моя Духовен Учител, дари ме с Божествена прозорливост, така че винаги, когато пожелая, да мога да чета Твоите мисли

280. Отче, в Името Исус Христово, изпрати ми Утешителя – Духа на Истината, да ме научи на всичко и да ме извести за идните неща. АМИН

281. Господи, искам да бъда балсам за душите на хората, да просвещавам умовете им, да облагородявам сърцата им, да ги насърчавам в богопознанието, да ги заразявам с пламъка на Любовта, оживяла в мен

282. Боже, бди над мен и ми съдействай

283. Нека молитвените думи сами да ме намират

284. Нека материята да се превърне в светлина. Нека материята да се превърне в Любов

285. Нека да осъзная мисията на Христа

286. Боже, дари ме със светлина, за да стане моето разбиране по-пълно, по-цялостно, по-съвършено

287. Нека да живея съобразно Божествения замисъл

288. Ще бъда винаги верен раб на Господа Исуса Христа – сина Божий

289. Нека да изпращам любовта си към Бога и да приемам Неговата Любов и всички възможни благотворни влияния

290. Нека чрез любовта, която изпитвам към Бога, да привлека доброто в себе си

291. Нека постоянно да мисля и да се стремя към Господа Исуса Христа

292. Господи, дари ме с будно съзнание

293. Нека да черпя информация от Свръхсъзнанието – обиталище на Истината

294. Учителю, дари ме със способността за сърдечна молитва

295. Господи Исусе Христе, обичам Те

296. Нека таворската светлина да слезе върху мен и да извърши Божествено преображение

297. Боже, дари ме със сърце, пламтящо от Любов, и с будно съзнание

298. Нека да изпиша с огнени букви в пространството: „Господи Исусе Христе, обичам Те!“

299. Нека Светият Дух да преобрази живота ми

300. Нека Светият Дух да ме ръководи отвътре. Нека Учителят да бъде в мен, да ми дава зрение и да осветлява пътя ми

301. Нека да акумулирам в себе си силата на огнеобразната Божествена благодат

302. Нека да се разкрие каналът, по който Божествената мисъл да достига до мен

303. Ти дари ме, Боже мой, с пламенно сърце

304. Нека всичките ми желания да са намагнитени от стремежа ми към Бога

305. Нека всяка моя мисъл, чувство, дума или постъпка да идват от висотата на Божественото Съзнание, от висотата на Любовта

306. Боже, искам да Ти посветя желанията си, целия си живот

307. Нека любовта ми да расте, мисълта ми да придобива криле, душата ми да се изпълва с радост, а духът ми да благославя Бога

308. Нека във всичко да виждам Бога

309. Нека към всичко да подхождам с любов и животът ми да се превърне в огърлица от безценни прозрения

310. Боже, дари ме с прозорлив дух

311. Нека да виждам скритата Същност във всяко нещо

312. Боже, дари ме със зрение за Великата Тайна на Битието

313. Учителю, помогни ни да създадем духовно ядро около което постепенно да започнат да гравитират други будни души, привлечени от силата, светлината и любовта на това ядро

314. Нека при нас да дойдат нашите духовни деца, родени от любовта ни към Бога и Учителя

315. Нека Бог да благослови нас и нашите начинания

316. Нека всяка моя молитва да изтича от любовния извор на сърцето ми

317. Нека всяка моя молитва да бъде вик, стон, болка, сълза, копнеж, любов, възхита, благоговение

318. Нека в безмълвие и тишина да се изпълня с благото Божествено присъствие

319. Нека мисъл – формите, които създавам, да произтичат от Любовта

320. Боже, изпълни ме с любов, жизнерадост, вяра, оптимизъм

321. Нека да мисля за Бога, да обърна сърцето си към Него, да търся Неговото ръководство. Нека сам Господ да бъде моя Господар

322. Изпълвам стаята с Любов и тя се превръща в оазис на Любовта, на живота, на радостта

323. Аз вдишвам Любов, аз се изпълвам с Любов, аз се трансформирам в Любов

324. Нека да помагам на хората да откриват Бога в себе си

325. Нека Учителят да бъде за мен живо вътрешно присъствие, Божествено ръководсство в Храма на Душата

326. Нека да бъда сам за себе си и Учител, и Ученик

327. Нека Божественото съзнание да се пробуди в мен

328. Нека моето живо присъствие да пробужда Бога в другите

329. Аз съм сърце, изпълнено с Любов

330. Боже, нека да позная Любовта, чрез която да забравя себе си заради другия

331. Нека да чувствам всяко едно същество като частица от себе си и да позная Великото Единство, в което всичко съществува

332. Нека моята воля да бъде единна с Божията воля

333. Нека енергията ми да се устреми изцяло към Върховния Първоизточник

334. Нека да прося от Бога с любов и с абсолютна убеденост

335. Нека да бъда буден дори и когато спя

336. Господи, нека да познавам все по-високи и по-високи полета на съзнание

337. Нека сърдечният огън да прочисти канала ми за връзка с Висшите светове

338. Нека душите, които са дошли заради мен и заради които аз съм дошъл, да ме намерят

339. Нека тъмнината в човешките души да отстъпи място на светлината

340. Господи, нека Любовта Ти да подири в мен Своя образ съвършен и всичките ми мисли, чувства, думи и дела да са проникнати от Любовта, която обединява всички неща в едно хармонично Цяло

341. Нека чрез Божествения огън на Любовта да ускоря темповете на своята еволюция

342. Нека да давам според това, което притежавам, и да получавам според своя недоимък това, от което се нуждая

343. Господи Боже мой, поеми грижите ми

344. Нека Любовта да победи в света

345. ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО БОГ Е ЛЮБОВ! ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО УЧИТЕЛЯТ Е ЛЮБОВ! ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО АЗ СЪМ ЛЮБОВ!

346. Господи, дари ме със съкрушено сърце

347. Нека да разцъфти у мен новото, глобално религиозно съзнание

348. Нека да придобия способността свободно да преминавам от този в онзи свят

349. Нека любовта към Бога да дърпа нишката на живота ми

350. Нека да възкреся Христос в себе си... своята Божествена същност – Любовта

351. Нека Любовта да превърне сърцето ми в свещен олтар и да запали в него огъня на безсмъртието

352. Нека Божествената Любов да ме благослови

353. Нека Любовта да ме оневини

354. Нека всекидневно да зареждам клетките на моето тяло с Любов

355. Нека всичко да ми бъде позволено чрез Любовта

356. Нека да бъда проводник, изразител и служител на Любовта

357. Нека целият да просияя в Любов

358. Нека да следвам посоката на бъдещата еволюция – уплътняване на Духа и разреждане на материята

359. Всичко е било светлина и ще бъде светлина

360. Нека посредством Любовта да реорганизирам своето тленно тяло в нетленно Тяло на Светлината

361. Нека енергиите на Любовта да потекат в моето тяло и да извършат трансформацията

362. Нека да стана невидим помагач

363.Нека бъдещето да разкрие пред мен нови, непознати и неочаквани, но жадувани хоризонти

364. Нека Бог да съизволява в начинанията ми

365. Нека Любовта да омекотява сърцето ми

366. Нека моят небесен покровител да бъде с мен, да ме дари с любов и вдъхновение, да разшири душата ми и да извиси духа ми

367. Нека със своята искреност да запаля искрата на Божественото присъствие

368. Нека да се изпълня с Духа на Учителя

369. Нека да слушам отдясно Ангела на Доброто, който ми нашепва Божиите истини

370. Нека Великият Учител да сложи печата Си под тези молитвени формули и те да оживеят в мен

В Името на Божията Любов. АМИН