Основната част от моята работа е да провокирам хората да разгърнат Любовта – искрата Божия в пламък да превърнат… и озарени от светлината на Мъдростта й, да си припомнят своето истинско АЗ – да стигнат до себе си, защото това е целта на пътуването…

Приятелю, познаваш ли Любовта,
в която губиш своя център,
за да почувстваш центъра навсякъде,
Любовта, в която ти отсъстваш,
за да откриеш изненадан
своето присъствие във всичко?

Приятелю, познаваш ли Любовта,
в която липсва контролиращ,
в която се размиват твойте очертания
и от самотен остров се превръщаш
във безкраен Океан?

Приятелю, познаваш ли Любовта,
която нито се ражда, нито умира,
която няма начало, нито пък край,
Любовта, за която не можеш да кажеш, 
че е тук или там, че е в този или в онзи,
защото тя е навсякъде?

Приятелю, познаваш ли Любовта?